استقبال معاون وزیر تعاون از پیشنهاد تاسیس یک مجتمع پتروشیمی با مشارکت اتحادیه پایین دستی + فیلم

به گزارش نفیرنفت | خبرگزاری صنعت نفت ایران؛ استقبال محمدجعفر‌ کبیری معاون وزیر تعاون از پیشنهاد تاسیس یک مجتمع پتروشیمی با مشارکت اتحادیه پایین دستی پتروشیمی