واردکنندگان گاز طبیعی مایع خوراک خبرخوان خوراک اتم

واردکنندگان گاز طبیعی مایع (LNG) در آسیا با اقدام روسیه برای قطع عرضه گاز به اروپا که بازار جهانی را با محدودیت بیشتری مواجه می کند، مهیای قیمتهای بالاتر در بازار معاملات نقدی می‌شوند.