دو انتصاب جدید در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی + تصاویر احکام

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی احکام جداگانه‌ای علی‌اکبر نژادعلی را به عنوان معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش و فضل‌اله اکبری را به سمت سرپرست منطقه هرمزگان منصوب کرد.

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛ کرامت ویس‌کرمی پیش از این نژادعلی را به عنوان سرپرست این معاونت معرفی کرده بود که با ابلاغ حکم جدیدی به عنوان معاون مدیر عامل شرکت ملی پخش منصوب کرد.