مدیرعامل جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منصوب شد

جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در حکمی علی اکبر نژادعلی را بعنوان مدیرعامل جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منصوب کرد

به گزارش نفیرنفت | شبکه خبری صنعت نفت ایران؛

متن حکم به شرح زیر است: